Forside arrow Arrangementer

Ungdom

Ungdomssiden
...... se plan for 3.kv

Træning

Informationer fra trænings-udvalget om:
træning og kurser mm.
Mnedlig
Mnedlig
Flad visning
Flad visning
Ugentlig
Ugentlig
Daglig
Daglig
Kategorier
Kategorier
Sg
Sg

Begivenhed: 'Generalforsamling'

General
Almene begivenheder
Dato: Mandag, 04 Februar, 2008 Kl. 19:00
Varighed: 1 Dag

Ordinr generalforsamling i klubhuset kl. 19.00

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Der indkaldes til ordinr generalforsamling

iHerning OrienteringsklubMandag den 04.

februar 2008 kl. 19.00 i klubhuset i Sdr. Anlg i Herning

Dagsorden - i henhold til vedtgterne

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

Faststtelse af kontingent for 2009. Bestyrelsen foreslr undret kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I lige r vlges:

formand-

sekretr-

formand for trnings- instruktionsudvalget

formand for ungdomsudvalget

formand for klubhusudvalget

6. Valg af revisor

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

Under generalforsamlingen uddeles flgende hderspriser:

rets medlem i Herning Orienteringsklub

Trningsflidsprmier

Klubmesterskabspokaler

Bestyrelsen

Under generalforsamlingen bliver der serveret kaffe og kage.Sg i kalender