Skip to main content

2017-12-09 Årets medlem 2017

Indstilling og begrundelse skal være formanden i hænde senest 31/12 2017.

Alle i klubben kan indstille personer til årets medlem.
Indstilling og begrundelse skal være formanden i hænde senest 31/12, det år personen eller personerne ønskes indstillet.

Link til reglerne for årtes medlem