Skip to main content

2018-08-28 Ny fastpostbane ved Harrild Naturcenter

I forbindelse med Harrild Hede dagen søndag den 26. august indviede klubben et nyt kort med 40 faste poster omkring Harrild Hede Naturcenter.

De medbragte 100 kort blev alle udleveret og Kenn og jeg fik mange gode snakke med interesserede.  

Projektet er blevet til ved et samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland, der leverede pæle, og med Harrild Hedes Venner, som hjalp med at opsætte posterne.

I madpakkehuset er opsat en kortkasse, hvorfra man kan låne et kort med alle poster indtegnet.
Kortet kan også findes på vores hjemmeside under "prøv orientering".

Posterne er lette; men ved at vælge poster med stor afstand kan sværhedsgraden øges betydelig, især da Holtum å vil være en sjov spærring. Jeg kan ellers foreslå en tur i den sydlige del, hvor bl.a. Castenskjolds gravhøj er et besøg værd.

Tak til Alex og Frants for hjælp ved postnedgravningen, til Kenn for uvurderlig hjælp ved selve indvielsen og til Mildred og Bjørn for besøget samme dag.