Skip to main content

2023-11-29 Årets medlem 2023

S20231129 Aarets medlem

 Hvis du har et forslag til
  ”årets medlem i Herning Orienteringsklub 2023”
 bedes du sende en mail til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  med navneforslag og begrundelse for indstillingen,

 senest med udgangen af december 2023

Der kan tildeles efter følgende:

1: Pokalen uddeles hvert år i forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling.

2: Pokalen tildeles primært en person, stafethold, familier eller lignende,
    der i årets løb har ydet en usædvanlig sportslig eller organisatorisk præsentation.

3: Ved tildelingen af pokalen kan der også tages hensyn til flere års konstant
    præsentation.

4: Pokalen kan ikke tildeles en person, der sidder i klubbens bestyrelse.

5: Alle i klubben kan indstille personer til årets medlem.
    Indstilling og begrundelse skal være formanden i hænde senest 31/12, det år
    personen eller personerne ønskes indstillet.

6: Bestyrelsen bestemmer hvem, der skal være pokalmodtager.
    Hvert medlem af bestyrelsen tildeles 5 points,
    der tildeles de indstillede efter de enkelte medlemmers valg.
    Den indstillede der opnår flest stemmer modtager pokalen.
    Ved stemmelighed er det formandens stemmer, der er udslagsgivende
    for valg af modtager.