Skip to main content

Udskriv gratis kort

Hammerum-Gjellerup

Der er i området ved Hammerumhallen bygget ny skole i stedet for skolerne i Hammerum og Gjellerup.
Kortet fra 2012 er erstattet af et nyt kort med teksten:  rettelser 2020.
Da en del poster er flyttet, kan det gamle kort fra 2012 ikke anvendes mere.
2023-10-31  P22 er nu genopsat
2023-01-22 
Området øst for linjen P22 – P25 mod øst til asfaltvejen er nu indhegnet.

                      Mellem P21 og P25 er lavet en stor høj. + Hullerne ved P21 er fjernet - og P22 er fjernet.
                      Skoven mellem start.4 og P18 er fjernet.
2022-09-13 
Post 41 står nu i det nordvestlige hjørne af åbent område ca 25 fra den angivne placering.
2022-02-05  Post 22 og 42 er fjernet - grundet nybyggeri

klik for:
¤ Kort i A3-format med poster
¤ Kontrolkort i A4-format
¤ Bagside (Postbeskrivelse m.v.) i A4-format

Kort i A3-format uden poster - ikke tilgængelig - men kan købes

Antal poster...:   50
Postnumre......:    1- 50
Kortkasse.........:  nej
Klippetang......:  Ja
Folder................:  ingen

Kontakt-oplysninger til brug ved beskadiget eller forsvunden post
  Kontakt-navn.:  Lindbjergskolen
  Kontakt-tlfnr..:  96 28 71 60
  Kontakt-mail..:  .


Hammerum Gjellerup S3
Start 3 - ved øst-enden af Hall'n

 

 


Hammerum Gjellerup P49

                          Post 49

Beskrivelse af området:

Orienteringskortet over Hammerum omfatter den nordvestlige del af Hammerum samt hele Gjellerup-området.

Selv om det er et bykort, er der alligevel forholdsvis meget skov og mange åbne områder. 

Mod sydvest har Egetæpper åbnet hele sit område med masser af skov. Hvis du løber omkring fabriksbygningerne, skal du selvfølgelig tage dig i agt for den kørende trafik til og fra fabrikken.

Mellem højhusområderne er der stor åbne områder med spredt bevoksning.

Hammerum bæk skærer sig gennem området. Bækken er så bred, at den kan være vanskelig at springe over. Vælg din rute, så du benytter de naturlige overgange.

Langs de fleste asfaltveje er der fortov, og især i Gjellerup er der desuden mange cykelstier mellem de forskellige kvarterer.

Lette ruter laver du ved at vælge poster tæt på hinanden.

Sværere ruter kan du vælge ved at løbe i skoven eller ved at vælge poster, der ligger med større afstand fra hinanden.

God fornøjelse.

 

Har du for øvrigt nogen sinde været ved post 1, ellers var det måske på tide, at se det sted i dit nærområde.?

Herning Orienteringsklub
Asger Kristensen
19.05.2012

Opdateret 2020-09-28