Skip to main content

Udskriv gratis kort

Skelhøj Plantage - Ikast

2023-01-22 P1: Lågen er fjernet og posten står ca 2 meter inde i hundeskoven. Undlad at kravle over hegnet.
                     P7, P32 og P33 er fjernet.  P13 er ok - men nu intet spor af ruinen - 10/7 P32 og P33 genopsat
                     Følgende stiftklemmer er defekte: P4, P6, P8 og P15

klik for:
¤ Kort i A4-format med poster
¤ Bagside ((Hvad er orienteringsløb?)
¤ Postbeskrivelse m.v. i A4-format

¤ Kontrolkort i A4-format

Kort i A3-format uden poster - ikke tilgængelig - men kan købes

Antal poster...:   50
Postnumre......:   01- 50
Kortkasse.........:  ja - anbragt på hytten
Klippetang......:  Ja
Folder................:  ingen

Kontakt-oplysninger til brug ved beskadiget eller forsvunden post
  Kontakt-navn.:  Hyldgårdsskolen
  Kontakt-tlfnr..:  99 60 48 00
  Kontakt-mail..:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


        

Beskrivelse Skelhøj Plantage

Skelhøj Plantage er omtegnet i 2017 på grund af anlæggelse af alle de nye mountainbike-spor og ændring af skovens tætheder. Desuden er området omkring Isenvad skole ændret lidt.

Det gamle fastpostkort fra 2012 kan dog stadig anvendes, idet posterne ikke er ændret.

Skelhøj Plantage er et resultat af landbefolkningens store interesse for skovrejsning og hedens opdyrkning for snart hundrede år siden. At rejse en skov på hedens fattige jorder var sjældent en enkelt mands værk.

Omkostningerne var store, befolkningen fattige. Så derfor oprettede man i 1906 et andelsselskab med det formål at rejse skov omkring Skelhøj.

Landmændene i Grødde afstod deres små hedeparceller og fik til gengæld et andelsbevis med pålydende 25 kr. for en tønde land..

I alt blev det til 233 tdr. Hedeselskabet hjalp med råd og vejledning til at få heden omlagt til skov.

Starten var barsk og besværlig, blæst, vinterkulde og den sandede jord gav kun beskedne muligheder for plantevækst.

Men det lykkedes.

En af foregangsmændene i skovrejsningen var Peder Jensen, Toftlund, som var formand for andelsselskabet fra 1906 til sin død i 1924.

Til hans minde rejstes i 1973 en sten midt i  plantagen ved Skelhøjevejen.

I 1991 mageskiftede Ikast Kommune plantagen med Lille Nørlundsplantage og har nu overtaget skoven til alles glæde og fornøjelse.

I plantagens nordøstlige del er der udsyn til Ikast golfklub, og her kan også ses resterne af en gammel brønd (er vist på kortet). Efter gamle overleveringer skulle den have haft helsebringende kraft.

Størsteparten af beplantningen syd for Skelhøjevej er en blanding af nåle- og løvtræer, plantet efter stormfaldt først i 80érne.

Den sydligste del af kortet omfatter store nåleskovsområder tilhørende Naturstyrelsen.

Mod vest ejer Naturstyrelsen også et stort område.  Området omfatter to aktive grusgrave med stejle og farlige skrænter.

Den røde farve på kortet angiver, at disse området ikke må betrædes. Vi anmoder om, at dette respekteres.

I skovens nordlige del ejer kommunen en hytte, der kan lejes til arrangementer. Lige syd herfor ligger resterne af den gamle skydebane, hvor det tidligere kuglefang er omdannet til kælkebakke.

Der er ikke mindre end tre indhegnede hundeskove i området:  én mod nord ved motorvejen og to ved Isenvad.

I Skelhøj Plantage kan der på de faste poster laves baner af alle sværhedsgrader og længder.

Det nye kort omfatter området fra motorvejen og sydpå helt til Isenvad.

Naturlige startsteder er indgangen til den nordlige hundeskov (Parkering lige nord for motorvejen) eller ved ”Hytten”.

Asger Kristensen

 

Opdateret 2023-07-30